Rocznicę wyzwolenia byłego obozu Ravensbrück uczczono w podniosłej i spokojnej atmosferze, choć nie wszyscy uszanowali apel o nieprezentowanie treści politycznych.

Reader Interactions