Spiegel: Kreml chciał wyłuskać RFN z bloku zachodniego

Czy Breżniew chciał przeciągnąć na stronę sowiecką RFN, proponując jej w zamian wspólną władzę nad Polską? Zdaniem „Spiegla” taki wniosek można wysnuć z notatki dyplomatycznej z lat 70.