„Spiegel”: Czy już wkrótce skarga na Polskę do TSUE?

W sporze o reformy sądownictwa polski rząd nie wykazuje woli kompromisu, dlatego prawdopodobieństwo skierowania przez KE skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE wzrosło – pisze „Spiegel”