Prezydent USA jest na szarym końcu, jeśli chodzi o zaufanie i ocenę jego pracy. Dla odmiany kanclerz Merkel znajduje się w czołówce.

Reader Interactions