Sondaż mówi za siebie

Stosunki z Polską uważa się w Niemczech powszechnie za napięte. Ależ skąd. Wystarczy przyjrzeć się wynikom ostatniego sondażu Instytutu dimap.