Sondaż: Głębokie podziały społeczne na świecie

Sondaż przeprowadzony w 27 krajach świata ujawnia podziały społeczne i ich przyczyny. Zła ocena poziomu tolerancji w Polsce.