Niemcy ufają policji, uniwersytetom i sądom. Zaufanie do Kościoła katolickiego spada – wynika z sondażu.

Reader Interactions