Coraz mniej młodych ludzi w Europie praktykuje jakąkolwiek wiarę. Taka jest konkluzja z badań przeprowadzonych wśród młodzieży.

Reader Interactions