Europa stoi przed epokowym wyzwaniem, z którym można się uporać tylko wspólnymi siłami – powiedział Franciszek w wygłoszonym w prawie pustej Bazylice Świętego Piotra orędziu wielkanocnym.

Reader Interactions