Socjalizm w kolorze. Wystawa w Berlinie

Zwykle wystarczały dwa przymiotniki, żeby opisać byłą NRD: szara i ponura. O tym, że jest to niepełny obraz, świadczy wystawa fotograficzna w Niemieckim Muzeum Historycznym w Berlinie.