Socjal dla wszystkich? Sąd poszerza grupę osób uprawnionych do zapomóg socjalnych

Jeżeli obywatel UE szuka w RFN pracy i nie może jej znaleźć, nie przysługuje mu zapomoga socjalna. Nabiera do niej praw, jeżeli mieszka w Niemczech już dłużej.