Słowackie Gabcikovo nie chce uchodźców. „Już raz byli. Wystarczy, dziękujemy”

W słowackim miasteczku planowano osiedlić 500 ubiegających się o azyl w Austrii. Ale mieszańcy powiedzieli „nie”.