Podejrzany o zabójstwo polityka CDU Waltera Lübckego związany był z lokalną sceną neonazistów. Od pewnego czasu zniknął jednak z pola widzenia służb specjalnych.

Reader Interactions