Śladami Petera Lenné w Polsce

Zaadaptowanie niemieckiej przeszłości przez mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski świadczy o dużym formacie duchowym Polaków – mówi dyrektor Collegium Polonicum w Słubicach przy okazji pokazywanej tam wystawy.