Ślad paryskich zamachowców prowadzi też do RFN

Minister sprawiedliwości RFN Heiko Maas nie potwierdza jednoznacznego związku między Niemcami a zamachami terrorystycznymi w Paryżu. Możliwe jest jednak, że ślad taki prowadzi do Nadrenii Północnej-Westfalii.