Skutki łagodnej zimy. Najnowsze prognozy nt. koniunktury w RFN

Polska gospodarka jest ściśle powiązana z niemiecką. Dlatego prognozy na temat koniunktury w RFN są bardzo ważne dla wzrostu gospodarczego nad Wisłą.