Niemieccy politycy dostają listy z pogróżkami przed wyborami do landtagu Turyngii. Co najmniej jedna z rozesłanych gróźb kończyła się hitlerowskim pozdrowieniem „Heil Hitler”.

Reader Interactions