Silny trend w Niemczech. „Sprawiedliwy Handel”

W 2014 roku „Sprawiedliwy Handel”(Fairtrade) osiągnął miliardowe obroty. Na pierwszym miejscu produktów Fairtrade plasuje się kawa. Rośnie również zainteresowanie produktami tekstylnymi.