Silny rozwój branży energii wiatrowej w RFN

Elektrownie wiatrowe stały się zwyczajnym elementem krajobrazu. Nawet jeśli mieszkańcy prowadzą wojnę przeciwko wiatrakom, branża energii wiatrowej szybko rozwija się.