Można to podsumować tak: Siemensowi chodzi o energię wiatrową i węgiel. A także o miliardy euro, złą opinię i interesy. W Monachium trwa walne zgromadzenie akcjonariuszy koncernu, które różni się od innych.

Reader Interactions