Sąd w Hamburgu skazał na więzienie Rosjanina za dostarczanie technologii rosyjskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Dotyczyły one między innymi broni ABC.

Reader Interactions