Seks na receptę dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i wymagające opieki powinny otrzymać prawo do seksu na receptę. Tego domaga się partia Zielonych, lecz jej propozycja nie znajduje posłuchu w Niemczech.