Seibert o ustawie IPN: traktować poważnie zastrzeżenia

Niemiecki rząd rozumie sprzeciw Polski wobec błędnego określenia „polskie obozy koncentracyjne” uważa jednak, że władze w Warszawie powinny potraktować poważnie zastrzeżenia Izraela wobec ustawy o IPN.