Niedawny wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe wywołał w Niemczech kontrowersje. Trybunał przeciwstawił się wyrokowi TSUE. Głos w debacie zabrał jeden z sędziów.

Reader Interactions