Salgado jest pierwszym fotografem, któremu przyznano to prestiżowe wyróżnienie. Jurorzy nagrodzili jego zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej i natury.

Reader Interactions