Schroeder proponuje „Agendę 2020”. „Potrzeba nam imigracji"

Gerhard Schröder domaga się „Agendy 2020” wytyczającej cele „nowoczesnej polityki migracyjnej”. Ekskanclerz jest inicjatorem tzw. Agendy 2010, której celem było zagwarantowanie Niemcom miejsca w czołówce gospodarczej UE.