Za to, że otwarcie wyrażał swoje poglądy, został skazany na 1000 batów. Teraz 31-letni bloger Raif Badawi daje o sobie znać z więzienia. Po raz pierwszy od aresztowania.

Reader Interactions