Europosłowie wybrali włoskiego centrolewicowca Sassoliego na swego nowego przewodniczącego. To oznacza, że Europa Środkowo-Wschodnia nie ma żadnego kluczowego stanowiska w instytucjach UE.

Reader Interactions