Niemieckie przedsiębiorstwa działające w Rosji tracą pieniądze wskutek nałożonych na ten kraj sankcji gospodarczych. Mimo utrudnionych warunków biznesowych przeważa jednak optymizm.

Reader Interactions