Sąd nad Polską za odmowę przyjęcia uchodźców

Przedstawiciel polskiego rządu przekonywał przed Trybunałem w Luksemburgu, że Polska miała prawo odmawiać udziału w relokacji uchodźców, bo oceniała to jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wyrok jesienią.

Sąd nad Polską za odmowę przyjęcia uchodźców

Przedstawiciel polskiego rządu przekonywał przed Trybunałem w Luksemburgu, że Polska miała prawo odmawiać udziału w relokacji uchodźców, bo oceniała to jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wyrok jesienią.