Więziony w Rosji ukraiński filmowiec Ołeh Sencow ma szanse na powrót na Ukrainę w ramach wymiany więźniów.

Reader Interactions