Rodzicom z państw unijnych, których dzieci uczą się w Niemczech, mogą przysługiwać niemieckie świadczenia socjalne. Wynika to z unijnej zasady równouprawnienia, oświadczył rzecznik generalny TSUE.

Reader Interactions