Zmiany w wieku emerytalnym sędziów z 2017 r. były sprzeczne z prawem UE – uważa rzecznik generalny TSUE. Tłumaczy, że dyskryminowały ze względu na płeć, a co najważniejsze – uderzały w niezawisłość sędziowską.

Reader Interactions