Rząd w Berlinie chce podwoić liczbę wydalanych uchodźców

Aby zwiększyć liczbę wydalanych uchodźców, którym odmówiono azylu w RFN, rząd w Berlinie zamierza zawrzeć umowę o readmisji z kolejnymi państwami. Miesięcznie przeszło jedna trzecia wniosków jest załatwiana odmownie