Rząd Sri Lanki: „Całkowicie nowy rodzaj terroryzmu”

Zdaniem rządu Sri Lanki sprawcą serii zamachów dokonanych w Niedzielę Wielkanocną jest rodzima grupa islamskich radykałów NTJ.