Rząd RFN: Nadużycia na dużą skalę w zasiłku na dzieci

Rząd RFN przyznaje, że wie o wyłudzaniu zasiłków na dzieci i mówi o 5-krotnym wzroście liczby beneficjentów w ciągu 7 lat. Także dzięki KE.