Rząd RFN bierze się za czarne dziury w zasięgu komórek

Nowy minister komunikacji, odpowiedzialny za infrastrukturę cyfrową, zapowiedział eliminację czarnych dziur nad RFN.