Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię wymaga porozumienia. Najgorszym wariantem byłby jego brak – podkreśla Angela Merkel.

Reader Interactions