Rynek pracy: Nikt się nie garnie do Niemiec

Po otwarciu granic i unijnego rynku pracy Niemcy drżeli, że ich kraj zaleje fala taniej siły roboczej. Fala nie nadeszła, a niemieckie firmy są jak ryby na piasku: łakną napływu fachowców.