Różewicz udowodnił Niemcom, że po Auschwitz możliwe jest uprawianie twórczości poetyckiej

Powojenne pokolenie poetów w RFN,a wśród nich Michael Krüger nazywało polskiego poetę „nasz nauczyciel Tadeusz”. Różewicz udowodnił Niemcom, że także po Auschwitz można tworzyć prawdziwą poezję