Rozdrobniona przestrzeń powietrzna w UE utrudnia i podraża przeloty

Rozdrobnienie terytorialne Unii Europejskiej jest zabójcze dla komunikacji lotniczej. Bruksela chce walczyć o stworzenie jednolitej przestrzeni powietrznej.