Moskwa najbardziej skorzystała na wyniku wojny – ocenił Andrzej Przyłębski, wywołując ostrą reakcję rosyjskiego MSZ.

Reader Interactions