Rosja odmawia wizy niemieckiemu generałowi. "Retorsje"

Rosyjski MSZ odmówił wizy wjazdowej oficerowi Bundeswehry. Gen. bryg. Gert Gawellek miał objąć funkcję attache wojskowego ambasady RFN w Moskwie – podał magazyn „Der Spiegel”.