Z informacji Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w rodzinie żyje już mniej niż połowa Niemców.

Reader Interactions