Rodzina przestała być dominującym modelem życia

Z informacji Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w rodzinie żyje już mniej niż połowa Niemców.