Niemiecka fundacja propagująca czytelnictwo zbadała, jak ważne jest czytanie dzieciom książek. Robi to zbyt mało rodziców.

Reader Interactions