Pomimo spadku liczby wniosków azylowych, o 76 proc.wzrosły w 2016 r. ustawowe świadczenia dla osób ubiegających się w Niemczech o azyl.

Reader Interactions