RFN nie wydala migrantów bez prawa pobytu. Prosty powód

RFN musi tolerować pobyt kilkudziesięciu tysięcy imigrantów, którym nie przysługuje azyl. Nie można ich wydalić ze względu na brak dokumentów.