RFN. Azylanci mają nowe obowiązki

Bundestag uchwalił nowelizację ustawy azylowej. Nakłada ona na azylantów nowe obowiązki.