Koronakryzys wpłynął na załamanie się nastrojów niemieckich konsumentów. Nigdy wcześniej nie były one tak minorowe, jak obecnie.

Reader Interactions