To, co przez dziesięciolecia negowano, jest faktem: Niemcy są krajem napływowym. Co czwarty mieszkaniec ma obce korzenie.

Reader Interactions